Строителство с естествени материали

Строителство с естествени материали – линк от гугъл драйв
Традиционни практики и съвременно приложение

автор: Арх. Георги Георгиев
издадена: 2015г.
страници: 146

Съдържание:

I.ИСТОРИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ТЕХНИКИ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ  2
1. ПРАИСТОРИЯ 2
2.АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ  5
3. ВЪЗРАЖДАНЕ  8
4. ИНДУСТРИАЛЕН И ПОСТИНДУСТРИАЛЕН ПЕРИОД  11
II. ЗЕМЯТА КАТО СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 13
1. ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИЕ С ОБИКНОВЕНО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 13
2. НЕДОСТАТЪЦИ 14
3. СЪСТАВ НА ГЛИНЕСТИТЕ ПОЧВИ 15
4. ТЕСТОВЕ ЗА АНАЛИЗ НА СЪСТАВА И СВОЙСТВАТА НА ГЛИНЕСТАТА ПОЧВА 16
5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГЛИНЕСТАТА ПОЧВА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА ИЛИ ДОБАВКИ 18
6. СТАНДАРТИ И НОРМАТИВИ  20
III.ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ В СГРАДИТЕ  21
1. ОСНОВИ 21
2. КАМЕННИ ЗИДОВЕ  21
3. СТЕНИ ОТ ДЪРВО 27
БЛОКОВ ГРАДЕЖ 27
ТАЛПЕН ГРАДЕЖ 31
ТАЛПЕНО-СТЪЛБОВ (СПОНЦОВ) ГРАДЕЖ 32
4. СТЕНИ ОТ КИРПИЧ И ПРЕСОВАНИ БЛОКОВЕ 33
КИРПИЧ  34
ПРЕСОВАНИ ЗЕМНИ БЛОКОВЕ  36
СТЕНИ ОТ КИРПИЧ И ПРЕСОВАНИ ЗЕМНИ БЛОКОВЕ  38
5. ПАЯНТОВИ СТЕНИ С ПЪЛНЕЖ  39
ПЛЕТАРКА, УПЛЕТ, ПЛЕТАК, ЧАТМЕН (В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ)43
“ДОЛМА” 44
“БАСКИИ” 46
ПЪЛНЕЖ ОТ КАМЪНИ 47
ТУХЛЕНА ОБЛИЦОВКА ВЪРХУ ПАЯНТОВА СТЕНА 47
ПЪЛНЕЖ С ЛЕКА ГЛИНEНА СМЕС ИЛИ ОЛЕКОТЕНА ЗЕМЯ (LIGHT CLAY) 47
“ЧОРАПИ” 49
ГЛИНЕНИ САМУНИ 49
ВАЛЦИ 50
ПЪЛНЕЖ ОТ КЪСИ ДЪРВЕНИ ТРУПИ (CORDWOOD) 53
6. СТЕНИ, ФОРМОВАНИ ДИРЕКТНО С ВЛАЖНА ГЛИНЕСТА СМЕС 54
УТЪПКАН (АНГЛЙИСКИ) КОБ 55
НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА ВАЛЧЕСТИ КЪСОВЕ (ТОПКИ) 57
ЛЕНТОВО ГЛИНОБИТЕН СПОСОБ 58
РЕАЛИЗАЦИИ НА СГРАДИ ОТ КОБ В БЪЛГАРИЯ 58
7. СТЕНИ ОТ ТРАМБОВАНА ЗЕМЯ 61
8. СТЕНИ ОТ ЕДРИ БЛОКОВЕ И ПАНЕЛИ 67
9. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЛИНЕНИ СМЕСИ В ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 69
ПЪЛНЕЖ ИЛИ ПОДОВА НАСТИЛКА НА ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД 69
10. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 70
ГЛИНЕН ПОД 70
ПАВАЖНА НАСТИЛКА ОТ ДЪРВЕНИ БЛОКЧЕТА 72
ГЛИНЕНА МАЗИЛКА 73
ГЛИНЕНА БОЯ 74
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ 76
11. ПОКРИВИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ 80
ПОКРИВИ С КАМЕННИ ПЛОЧИ 80
ДЪРВЕНИ ПОКРИВИ 81
ЗЕЛЕНИ (ЗАТРЕВЕНИ) ПОКРИВИ 85
ПОКРИВИ ОТ СЛАМА И ТРЪСТИКА 88
12. АРКИ, СВОДОВЕ И КУПОЛИ 93
АРКИ 94
СВОДОВЕ И КУПОЛИ 96
СВОДОВЕ И КУПОЛИ ОТ ТОРБИ С ПЪЛНЕЖ ОТ ЗЕМЯ (SUPERADOBE) 106
РЕЦИПРОЧНИ (ВЗАИМНО ПОДДЪРЖАЩИ СЕ) СТУКТУРИ  108
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ КУПОЛ 111
13. ЗЕМЯТА КАТО ДЕКОРАТИВЕН МАТЕРИАЛ 113
КИРПИЧ И ПРЕСОВАНИ ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ 113
ТРАМБОВАНА ЗЕМЯ 115
КОБ 117
ГЛИНЕНИ МАЗИЛКИ И БОИ 118
ТАДЕЛАКТ 119
ГЛИНЕНИ МЕБЕЛИ И ПЕЧКИ 121
РЕЛЕФИ 122
СКУЛПТУРИ 125
14. РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАРИ СГРАДИ 127
III. ОТОПЛЕНИЕ 130
1. ОТКРИТИ ОГНИЩА 130
2.ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ (ХИПОКАУСТ) 131
3.ЗИДАНА ПЕЧКА (ДЖАМАЛ) 134
4.РАКЕТНА ПЕЧКА (ROCKET STOVE) 138
ПРИЛОЖЕНИЯ 141
1. ТОПЛOТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕСТЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 141
2. ВЛИЯНИЕ НА ТЕРМАЛНАТА МАСА ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ 144
3. OСНОВНИ ЯКОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕПЕЧЕНИ ГЛИНЕНИ ТУХЛИ 145
БИБЛИОГРАФИЯ 146