666 съвета за любителя градинар

666 съвета за любителя градинар линк от мега-ъплоуд
второ издание
автори: Минка Алипиева, Веселина Василиева
издадена: 1979г.
страници: 298

Предговор:

Любителят-градинар освен плодовете на упорития си труд получава голяма радост от своята малка зеленчукова градина. Настоящата книга му предлага съвети, които биха му помогнали да опознае по-добре изискванията на зеленчуковите растения към външните условия, начините на отглеждането им през различните сезони на годината, голямото им сортово разнообразие, борбата с болестите и неприятелите по тях и пр. В нея са разгледани редица начини на отглеждане на зеленчуковите растения, практикувани още от някогашните прочути със своето майсторство и трудолюбие български градинари, но са посочени и много нови начини, създадени през годините на социалистическото развитие на българското зеленчукопроизводство. Постарахме се да ги свържем така, че да дадем на любителя-градинар само онова, което може да го ползува в неговата практическа дейност.
Ние ще бъдем доволни, ако сме могли действително да помогнем на любителя-градинар и ще сме благодарни за всички направени бележки по предлаганите съвети.
Изказваме благодарност на проф. Г. Генков, който ни помогна да напишем „Съветите“ по-добре.

Авторите