Библиотека

Изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници НАРЕДБА № 7

НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 28 от нана6.04.1984 г. Чл. 1. Тази наредба урежда хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници от стопански организации и в личния двор на граждани. Чл. 2. (1) За гъбарници могат да се …

Изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници НАРЕДБА № 7 Read More »

Отглеждане на коноп

Scientia est licentia et potentia линк дни.ли Познанието е свобода и сила или отглеждане на коноп Биология, генетика, химия, агрономия автор: Глиги и сътрудници издадена: 2004г. страници: 116  

Строителство с естествени материали

Строителство с естествени материали – линк от гугъл драйв Традиционни практики и съвременно приложение автор: Арх. Георги Георгиев издадена: 2015г. страници: 146 Съдържание: I.ИСТОРИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ТЕХНИКИ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ  2 1. ПРАИСТОРИЯ 2 2.АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ  5 3. ВЪЗРАЖДАНЕ  8 4. ИНДУСТРИАЛЕН И ПОСТИНДУСТРИАЛЕН ПЕРИОД  11 II. ЗЕМЯТА КАТО СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 13 1. ПРЕИМУЩЕСТВА В …

Строителство с естествени материали Read More »

666 съвета за любителя градинар

666 съвета за любителя градинар линк от мега-ъплоуд второ издание автори: Минка Алипиева, Веселина Василиева издадена: 1979г. страници: 298 Предговор: Любителят-градинар освен плодовете на упорития си труд получава голяма радост от своята малка зеленчукова градина. Настоящата книга му предлага съвети, които биха му помогнали да опознае по-добре изискванията на зеленчуковите растения към външните условия, начините на …

666 съвета за любителя градинар Read More »

Революцията на една сламка

Революцията на една сламка – линк от – градинка.заедно.нет Въвеждане в натуралното земеделие автор: Масанобу Фукуока издадена: 1975г. Съдържание 1. Увод 2. Глава I 1. Погледнете тези житни полета 2. Съвсем нищо 3. Завръщане на село 4. Път към метода “нищо не правене” 5. Завръщане към източника 6. Защо натуралното земеделие не е получило широко разпространение …

Революцията на една сламка Read More »

откъс от закон за собствеността

Част от закона за собствеността – придобиване на собственост Чл. 77. Правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Чл. 79. Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост …

откъс от закон за собствеността Read More »